Chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị – Dịch vụ Vạn Tượng

14 Tháng Sáu, 2017   233
Hướng nhà: Bắc
Địa điểm:
Phòng trọ
Giá: Liên hệ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất về chủ trương việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị – Dịch vụ Vạn Tượng xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 19,7ha.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch và chủ trương của cấp thẩm quyền liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình tại khu vực này để tránh chồng lấn với các dự án khác; trường hợp chồng lấn thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể; đồng thời, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư dự án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn:http://ipc.quangngai.gov.vn/Default.aspx?tabid=b9a845d5-0116-41fd-b714-aab11a504cb2&mid=0200f9f3-d553-417e-af61-a3db0feeb45e&categoryid=128004664&itemid=10782&page=detail

250,000,000 VNĐ
14 Tháng Sáu, 2017    295
19,000,000 VNĐ
14 Tháng Sáu, 2017    58
40,000,000 VNĐ
14 Tháng Sáu, 2017    66